Soudní znalec v oborech:

- textilie
    specializace - posuzování textilních technologií, surovin, polotovarů a výrobků

- ekonomika, odvětví - ceny a odhady
    specializace - textilní výrobní zařízení,  textilní suroviny, polotovary a výrobky

Ing. Jiří Havlíček, CSc.
soudní znalec

Provádí úřední odhady ceny majetku včetně vypracování znaleckého posudku. Zaměřuje se v oboru textilie na  oceňování  technologických  zařízení,  skladovaných  surovin,  polotovarů  a výrobků.  Posuzuje  příčiny a následky nežádoucích událostí v oboru a oceňuje vzniklé škody.


Znalecké posudky jsou požadovány ze zákona při řadě majetkoprávních úkonů, stejně tak jsou doporučovány při mnoha dalších událostech např.:

 • stanovení ceny pro finanční úřady,
 • ocenění movitého majetku pro získání úvěru
 • ocenění za účelem rozdělení bezpodílového majetku
 • ocenění movitého majetku pro dražby
 • ocenění majetku za účelem vkladu do podnikání (navýšení jmění společnosti), vypořádání podílu při likvidaci firmy
 • posouzení technického stavu strojů
 • ocenění při pojistných událostech
 • ocenění škod vzniklých provozem nebo neodborným postupem
 • ocenění při majetkoprávních sporech
 • ocenění při prodeji předmětu (vyřazení z účetní evidence)
 • ocenění při transformaci společnosti
 • ocenění při zástavním úkonu (ručení majetkem při poskytnutí úvěru)
 • ocenění movitého majetku pro vypořádání dědictví
 • stanovení stupně inovace dle metodiky prof. F. Valenty při řízení ohledně uznání nákladů na VaV

Cena:
Vzhledem k tomu, že každý případ je specifický, nelze stanovit jednotnou cenu. První konzultace v sídle znalce je bezplatná. Na ní je po vyjasnění požadavku zákazníka tento seznámen s optimálním postupem a je při ní dohodnuta cena nebo mechanismus výpočtu ceny za požadovanou službu. V případě nutnosti výjezdu znalce na první konzultaci jsou účtovány pouze cestovní výdaje.


Kontakt:
Ing. Jiří Havlíček, CSc.
ATRON,s.r.o.
tel.: 608 981 523
mail:  havlicek@atron.cz
 

Kontaktní adresa:
Bezová 150, 50009 Hradec Králové
 

Poslední aktualizace stránek: 18. dubna 2016